Polityka prywatności

1.  Polityka prywatności
Spółka sia Abrasives Industries AG (zwana dalej „sia Abrasives“ lub „my“) dziękuje za odwiedzenie swoich stron internetowych, korzystanie z aplikacji mobilnych (zwanych także „serwisem internetowym“) oraz zainteresowanie naszą firmą i produktami.

2.  sia Abrasives szanuje Państwa prywatność
Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych to istotne dla nas sprawy, które mamy na względzie w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas odwiedzania naszych serwisów internetowych przetwarzamy z zachowaniem poufności i zawsze zgodnie z przepisami prawa.

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji są częścią polityki naszej firmy.

3.  Administrator
Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest spółka sia Abrasives, wyjątki są opisane w niniejszej polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe:
sia Abrasives Industries AG
Mühlewiesenstrasse 20, 8501 Frauenfeld, Szwajcaria
E-mail: communications@sia-abrasives.com
Telefon: +41 52 724 41 11

4.  Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

4.1  Przetwarzane kategorie danych

Przetwarza się następujące kategorie danych:

 • Dane planowania i sterowania
 • Dane ruchu

4.2  Podstawowe informacje

Dane osobowe są to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej, tj. przykładowo imiona i nazwiska, adresy, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowne, księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem tożsamości osoby.
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (łącznie z adresami IP) tylko wówczas, gdy istnieje ku temu podstawa prawna lub gdy wyrazili Państwo na to zgodę, np. w ramach procesu rejestracji.

4.3  Cele przetwarzania oraz podstawy prawne

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez nas oraz współpracujących z nami usługodawców w następujących celach:

 • Udostępnienie bazy zdjęć spółki sia Abrasives (podstawa prawna: realizacja umowy. Obowiązują następujące warunki.)
 • Zidentyfikowanie błędów i względy bezpieczeństwa
  (podstawa prawna: wykonanie naszych ustawowych zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa danych oraz uprawniony interes w usuwaniu błędów i zapewnieniu bezpieczeństwa naszego serwisu).
 • Reklama własna i innych podmiotów oraz badania rynkowe i pomiary zasięgu w ustawowo dozwolonym zakresie lub na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: udzielona zgoda / uzasadniony interes w zakresie marketingu bezpośredniego, o ile jest to zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych oraz o ochronie konkurencji).
 • Ankiety dotyczące produktów lub ankiety dla klientów przesyłane drogą pocztową (podstawa prawna: uzasadniony interes w zakresie ulepszania produktów/usług).
  Uwaga: W przypadku zaangażowania do prowadzonych przez nas ankiet instytutu badań rynkowych, działa on wyłącznie na zlecenie i zgodnie z naszymi instrukcjami.
 • Zachowanie i obrona naszych praw
  (podstawa prawna: uprawniony interes własny w dochodzeniu i obronie naszych praw).

4.4 Rejestracja
Jeżeli zamierzają Państwo skorzystać z usług, które wymagają zawarcia umowy, prosimy o zarejestrowanie się. W ramach rejestracji pobieramy dla potrzeb uzasadnienia i wykonania umowy wymagane dane osobowe (np. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, ew. dane dotyczące preferowanego rodzaju płatności lub dane właściciela rachunku) oraz ew. inne dane, których podanie jest dobrowolne. Dane obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*).

4.5  Pliki log
Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z internetu, pewne informacje są automatycznie przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową i przechowywane przez nas w tzw. plikach log.

Pliki log są przechowywane przez nas przez okres 7 dni w celu ustalenia usterek, a także ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia prób ingerencji), po upływie tego okresu następuje ich usunięcie. Pliki log, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu całkowitego wyjaśnienia danej sprawy, a w jednostkowych przypadkach mogą zostać przekazane organom dochodzeniowym.

Pliki log (bez adresu IP ew. bez pełnego adresu IP) są wykorzystywane również w celach analitycznych, zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale „Reklama i/lub badania rynkowe (wraz z analityką internetową, ale bez ankiet dla klientów)“. W plikach log zapisywane są zwłaszcza następujące informacje:

 • adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, które służy do uzyskania dostępu do naszego serwisu internetowego;
 • adres strony internetowej, z której została otwarta oferta online (tzw. URL pochodzenia i odsyłania);
 • nazwa dostawcy usługi, za pośrednictwem którego następuje dostęp do serwisu internetowego;
 • nazwa otworzonych plików, względnie informacji;
 • data i godzina oraz czas trwania otwarcia;
 • przesłana ilość danych;
 • system operacyjny oraz informacje dotyczące stosowanej przeglądarki internetowej wraz z zainstalowanymi dodatkami (np. do wtyczki Flash Player);
 • kod odpowiedzi http (np. „Zapytanie zrealizowane“ lub „Nie znaleziono żądanego dokumentu“).

4.6  Dzieci
Niniejszy serwis internetowy nie jest skierowany do dzieci poniżej 16 roku życia.

4.7  Przekazywanie danych innym administratorom
Państwa dane osobowe są zasadniczo przekazywane przez nas innym administratorom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne z punktu widzenia realizacji umowy, gdy my lub podmiot trzeci mamy uzasadniony interes w przekazywaniu danych, jak również gdy wyrazili Państwo na to zgodę. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych znajdą Państwo w rozdziale Cele przetwarzania oraz podstawy prawne. Stroną trzecią mogą być także inne przedsiębiorstwa Grupy Bosch. Jeżeli dane są przekazywane stronie trzeciej na podstawie uzasadnionego interesu, interes ten jest objaśniony w niniejszej polityce prywatności.

Ponadto dane mogą być przekazywane innym administratorom, o ile będziemy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub podlegającej wykonaniu decyzji urzędowej, względnie sądowej.

4.7.1  Dostawcy usług (informacje ogólne)
Zatrudniamy zewnętrznych dostawców usług w obszarach takich jak programowanie, hosting danych oraz infolinie. Dochowaliśmy najwyższej staranności przy wyborze dostawców usług i objęliśmy ich regularnym nadzorem, szczególnie w zakresie starannego zarządzania i zabezpieczenia przechowywanych przez nich danych. Wszyscy dostawcy usług zostali zobowiązani przez nas do zachowania poufności danych oraz przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Dostawcami usług mogą być także firmy należące do Grupy Bosch.

4.8  Przekazywanie danych odbiorcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
Możemy przekazywać dane osobowe odbiorcom, mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tzw. krajach trzecich. W takim przypadku upewniamy się przed przekazaniem, że u odbiorcy zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych lub że udzielili Państwo zgody na przekazywanie.

Mogą Państwo otrzymać od nas listę odbiorców w krajach trzecich oraz kopię konkretnych regulacji dotyczących zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W tym celu prosimy skorzystać z danych w rozdziale Kontakt.

4.9  Okres przechowywania danych; terminy przechowywania
Zasadniczo przechowujemy Państwa dane przez okres niezbędny do świadczenia usług związanych z naszą ofertą online, względnie jeśli dalszego przechowywania danych wymaga nasz uzasadniony interes (np. w zakresie marketingu pocztowego po wykonaniu umowy). We wszystkich pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe zostaną usunięte z wyjątkiem tych danych, które mamy obowiązek przechowywać w celu wykonania zobowiązań prawnych (np. ze względu na obowiązujące przepisy prawa podatkowego i handlowego jesteśmy zobowiązani przestrzegać terminów przechowywania takich dokumentów jak umowy i faktury).

5.  Wykorzystanie plików cookie
Pliki cookie i mechanizmy śledzenia mogą być wykorzystywane jako część naszej oferty online. Cookies to małe pliki tekstowe, które mogą być zapisywane na urządzeniu końcowym podczas odwiedzania oferty online. Śledzenie jest możliwe przy użyciu różnych technologii. Przetwarzamy informacje przede wszystkim w ramach technologii znaczników pikselowych lub analizy plików log.

5.1  Kategorie
Rozróżniamy pliki cookie, które z technicznego punktu widzenia są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oferty online, jak również pliki cookie i mechanizmy trackingu, które nie są absolutnie niezbędne z technicznego punktu widzenia.
Korzystanie z oferty online jest zasadniczo możliwe bez akceptowania plików cookie, które nie są wymagane ze względów technicznych.

5.1.1  Pliki cookie niezbędne z technicznego punktu widzenia
Pod pojęciem niezbędnych z technicznego punktu widzenia plików cookie rozumiemy pliki cookie, bez których nie można zagwarantować realizacji usługi online pod względem technicznym. Są to między innymi pliki cookie, które zapisują dane pozwalające zagwarantować bezawaryjne przekazywanie treści wideo, względnie audio.

Takie pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji.

5.1.2  Pliki cookie i mechanizmy śledzenia, które nie są niezbędne z technicznego punktu widzenia

Te pliki cookie i mechanizmy śledzenia wykorzystujemy tylko w przypadku wcześniejszego uzyskania Państwa zgody. Wyjątek stanowi plik cookie, który przechowuje aktualny stan ustawienia prywatności (plik cookie wyboru). Jest on wykorzystywany na podstawie uzasadnionego interesu.

Pliki cookie i mechanizmy śledzenia dzielimy na dwie podkategorie:

5.2  Pliki cookie zapewniające komfort
Te pliki cookie ułatwiają obsługę i tym samym umożliwiają wygodniejsze przeglądanie naszej oferty online, mogą być w nich zapisane np. ustawienia językowe.

5.3  Marketingowe pliki cookie i mechanizmy śledzenia

Informacje ogólne

Stosowanie marketingowych plików cookie i mechanizmów śledzenia pozwala nam i naszym partnerom wyświetlać oferty oparte na zainteresowaniach na podstawie analizy zachowań użytkowników:
- Statystyka:

Za pomocą narzędzi statystycznych mierzymy na przykład liczbę wyświetleń strony.

- Conversion Tracking:
Nasi partnerzy w zakresie Conversion Tracking umieszczają na Państwa komputerze plik cookie („conversion cookie“), jeśli przekierowanie na naszą stronę internetową nastąpiło za pośrednictwem reklamy danego partnera. Te pliki cookie tracą swoją ważność z reguły po 30 dniach. Jeśli odwiedzają Państwo określone strony naszej firmy, a plik cookie nie stracił ważności, zarówno my, jak i dany partner w procesie śledzenia konwersji (Conversion Tracking) możemy rozpoznać, że określony użytkownik kliknął reklamę i w ten sposób został przekierowany na naszą stronę. Może to odbywać się niezależnie od urządzeń końcowych. Informacje uzyskane dzięki „conversion cookies“ służą do generowania statystyk konwersji i uzyskania danych o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli daną reklamę i zostali przekierowani na stronę z zainstalowanym tagiem śledzenia konwersji.

- Retargeting:
Narzędzia te tworzą profile użytkowania za pomocą reklamowych plików cookie lub reklamowych plików cookie stron trzecich tzw. Web Beacons (niewidocznych grafik, zwanych także pikselami lub znacznikami pikselowymi) lub innych porównywalnych technologii. Służą one do personalizowania reklam w zależności od zainteresowań użytkownika oraz do sterowania częstotliwością, z jaką określone reklamy są użytkownikowi wyświetlane. Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w związku ze stosowanymi narzędziami jest zawsze ich dostawca. Dostawcy narzędzi mogą przekazywać informacje związane z wcześniej wymienionymi celami także stronom trzecim. W związku z tym należy zapoznać się także z polityką prywatności danego dostawcy.

Należy pamiętać, że korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z przekazywaniem Państwa danych odbiorcom spoza EOG, którzy nie posiadają odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (np. USA). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym opisie poszczególnych narzędzi marketingowych.

5.3.1  Google Analytics
Nazwa:
Google Analytics
Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funkcja: Analiza aktywności użytkowników (liczba wyświetleń strony, liczba odwiedzających i wizyt, liczba pobrań), tworzenie pseudonimizowanych profili użytkowników na podstawie informacji od użytkowników Google zalogowanych na różnych urządzeniach (Cross-Device-Tracking), wzbogacenie pseudonimizowanych danych użytkownika w dostarczane przez Google informacje dotyczące konkretnych grup docelowych, retargeting, UX-Texting, Conversion Tracking i Retargeting w połączeniu z reklamami Google Ads

5.3.2  Tealium 
Nazwa:
Tealium
Dostawca: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funkcja: Zarządzanie znacznikami stron za pomocą platformy, integracja kodów programowych na naszych stronach internetowych

5.4  Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzenia
Plikami cookie i ustawieniami mechanizmów śledzenia mogą Państwo zarządzać w swojej przeglądarce i/lub w ustawieniach prywatności:
Wskazówka: Ustawienia te działają tylko w używanej przeglądarce.

5.4.1  Wyłączanie wszystkich plików cookie
Jeśli chcą Państwo wyłączyć wszystkie pliki cookie, należy przejść do ustawień przeglądarki i wyłączyć akceptowanie plików cookie. Należy jednak pamiętać, że może to mieć negatywny wpływ na funkcjonalność strony internetowej.

5.4.2  Zarządzanie ustawieniami plików cookie i mechanizmów śledzenia, które nie są niezbędne z technicznego punktu widzenia
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zostaniesz zapytany, czy wyrażasz zgodę na używanie plików cookie służących do poprawy komfortu i do celów marketingowych oraz mechanizmów trackingu.
W naszych ustawieniach prywatności można odwołać udzieloną już zgodę ze skutkiem w przyszłości lub też wyrazić zgodę w późniejszym terminie.

 

6.  Zewnętrzne linki
Nasz serwis internetowy może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, należących do dostawców niepowiązanych z nami. Po kliknięciu przez Państwa linku nie mamy wpływu na dalsze pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych (np. adresu IP lub adresu strony, na której znajdował się link), ponieważ procedury stosowane przez strony trzecie są z natury rzeczy poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez strony trzecie.

7.  Bezpieczeństwo
Nasi pracownicy oraz zaangażowane przez nas przedsiębiorstwa usługowe mają obowiązek zachowywania dyskrecji oraz przestrzegania przepisów stosownych ustaw w zakresie polityki prywatności.
Podejmujemy wszelkie wymagane działania techniczne i organizacyjne pozwalające zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz ochronę administrowanych przez nas danych osobowych użytkownika, szczególnie w kontekście ryzyka przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, zmanipulowania, utraty, zmiany, bądź nieupoważnionego ujawnienia, względnie nieupoważnionego dostępu do tych danych. Nasze zabezpieczenia są stale ulepszane zgodnie z postępem rozwoju technologicznego.

8.  Prawa użytkowników
W razie konieczności dochodzenia swoich praw należy skorzystać z informacji zawartych w rozdziale Kontakt. Należy przy tym upewnić się, że będziemy mieć możliwość jednoznacznego zidentyfikowania Państwa osoby.

8.1  Prawo do informacji:
Mają Państwo prawo do uzyskiwania od nas informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych. W tym zakresie mogą Państwo skorzystać z prawa do informacji odnoszących się do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas. 

8.2  Prawo do korygowania i usuwania danych: 
Mają Państwo prawo zażądać od nas skorygowania błędnych danych. i – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia bądź usunięcia Państwa danych.  
Nie dotyczy to danych, które są wymagane do celów rozliczeniowych i księgowych, bądź podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli dostęp do takich danych nie jest potrzebny, ich przetwarzanie jest ograniczone (patrz niżej).

8.3  Ograniczenie przetwarzania:
Mają Państwo prawo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – ograniczenia przetwarzania swoich danych. 

8.4  Przekazywanie danych
Ponadto mają Państwo prawo do otrzymywania udostępnionych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywalnym maszynowo formacie, względnie – o ile jest to technicznie wykonalne – zażądania przekazania danych podmiotowi trzeciemu.

8.5  Wyrażenie sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego:
Ponadto mają Państwo możliwość wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach reklamowych („Sprzeciw wobec reklamy“). Proszę pamiętać, że ze względów organizacyjnych może przy tym dojść do nałożenia się terminów Państwa odmowy zgody na wykorzystywanie danych oraz wykorzystywania Państwa danych na potrzeby trwającej już kampanii reklamowej.

8.6  Wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku podstawy prawnej „uzasadniony interes“:
Ponadto mają Państwo prawo wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej uzasadnionego interesu. Wówczas zaniechamy przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać – zgodnie z przepisami ustawowymi – istotne uzasadnione powody dalszego przetwarzania, które przeważą nad Państwa prawami.

8.7  Odwołanie zgody:
Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, mogą ją Państwo odwołać w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość. Nie narusza to zgodności z prawem przetwarzania Państwa danych dokonywanego do momentu odwołania zgody.

9.  Prawo do wniesienia odwołania w organie nadzorczym:
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia odwołania w organie ochrony danych. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, względnie kraju związkowego, bądź organu ochrony danych właściwego dla naszej siedziby.

Jest nim w tym zakresie:
Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter [Federalny pełnomocnik ds. ochrony danych oraz informacji]

Adres:
Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter [Federalny pełnomocnik ds. ochrony danych oraz informacji]
Feldeggweg 1
CH - 3003 Bern
SZWAJCARIA
Tel.: +41 (0) 58 462 43 95
Faks: +41 (0) 58 465 99 96

10.  Zmiana informacji w sprawie polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w działaniach zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, o ile będzie to niezbędne ze względu na postęp technologiczny. W takich przypadkach dostosujemy również odpowiednio nasze informacje w sprawie polityki prywatności. Z tego względu należy zawsze korzystać z aktualnej wersji zamieszczonej przez nas polityki prywatności.

11.  Kontakt
Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, prosimy skorzystać z adresu podanego w rozdziale „Administrator“.


W celu skorzystania ze swoich praw należy użyć następującego linku:
https://request.privacy-bosch.com/

 

W celu zgłoszenia przypadków naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych należy użyć następującego linku:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

W celu przekazania sugestii lub złożenia reklamacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
NIEMCY

lub

adres e-mail: DPO@bosch.com

Stan: 28.10.2020 / ath