FSCTM - Forest Stewardship CouncilTM

Od lat pracujemy nad ograniczeniem naszego śladu węglowego w sposób pozwalający utrzymać wysoką jakość produktów.

Postępujemy odpowiedzialnie i działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, aby jak najlepiej chronić zasoby naturalne.

Od 2021 roku posiadamy certyfikat FSCTM (numer licencji: FSCTM C168085). Ważność naszego certyfikatu FSCTM Multisite obejmuje wszystkie lokalizacje w Europie i Ameryce Północnej.
Odpowiedzialna gospodarka leśna leży nam na sercu i dlatego jako jeden z pierwszych na świecie producentów materiałów ściernych wykorzystujemy wyłącznie papier z certyfikatem FSC do produkcji materiałów ściernych na bazie produktów wytwarzanych z drewna (podłoże papierowe).

Pozyskiwanie przez sia Abrasives surowców zgodnie z wytycznymi FSC to kolejny ważny krok milowy i cenny wkład w przyszłość następnych pokoleń.

FSCTM – ważna inicjatywa

Forest Stewardship Council (FSC) to niezależna, niepaństwowa organizacja, prowadząca na całym świecie działania na rzecz odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

FSC to najrzetelniejsza organizacja dbająca o zapewnienie zasadniczych standardów ekologicznych i społecznych w lasach. Dzięki obowiązującym na całym świecie standardom, wzorowemu zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron oraz wsparciu znanych firm, a także renomowanych organizacji ekologicznych i społecznych organizacja FSC jest uznawana za najbardziej wiarygodne rozwiązanie w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej. Certyfikaty są przyznawane przez niezależne jednostki i podlegają corocznej kontroli. Blisko 200 milionów hektarów lasów na świecie posiada certyfikat FSC.

Aby uzyskać dalsze informacje, zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej FSC: fsc.org

Jakie cele realizuje FSCTM?

Celem FSC jest przyczynienie się do poprawy gospodarowania terenami leśnymi na całym świecie. FSC pełni rolę platformy, która pozwala spotkać się przedstawicielom różnych grup interesariuszy w celu wypracowania konsensusu w zakresie odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Na podstawie tego konsensusu opracowywane są standardy gospodarowania oraz mechanizmy wprowadzania na rynek odpowiednio wyprodukowanych wyrobów pochodzenia leśnego.

Aby uzyskać dalsze informacje, zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej FSC: fsc.org

sia Abrasives i FSCTM – nasze zobowiązanie

W naszym zakładzie we Frauenfeld, do produkcji nasypowych materiałów ściernych na podłożu papierowym używamy wyłącznie surowców z certyfikatem FSC Mix.

Jako podłoża papierowego używamy wyłącznie wyrobów z kontrolowanych źródeł, posiadających certyfikat FSC.

Aby uzyskać dalsze informacje, zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej FSC: fsc.org

Oznakowanie materiałów ściernych

Certyfikowane materiały ścierne posiadają na odwrocie specjalne oznakowanie, składające się z wyraźnie widocznego znaku FSC oraz odpowiedniego numer licencji.

Numer licencji to: C168085

Etykieta FSCTM Mix

FSC Mix oznacza produkty wykonane z materiałów pochodzących w co najmniej 70% z lasów certyfikowanych przez FSC, materiałów z recyklingu oraz materiałów z kontrolowanych źródeł (Controlled Wood).

Aby uzyskać dalsze informacje, zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej FSC: fsc.org

Nasz certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą

Nasz certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą

Certyfikat FSCTM Multi-Site jest ważny dla wszystkich lokalizacji własnych w Europie, które przetwarzają oraz sprzedają nasze materiały ścierne na podłożu papierowym. Dotyczy to wyłącznie materiałów ściernych na bazie papieru, produkowanych we Frauenfeld.

Od 2008 roku sia Abrasives Industries AG jest częścią Grupy Bosch, dlatego certyfikat został wystawiony na firmę Robert Bosch Power Tools GmbH.

Ważny certyfikat FSC można sprawdzić na oficjalnej stronie internetowej FSC, wprowadzając numer licencji C168085

FSC – Public Certificate Search
info.fsc.org/certificate.php

do pobrania

Kontakt

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z panią Schoch.


Dagmar Schoch
FSC Officer

E-Mail