Informacje prawne

Prawa autorskie Copyright (©)
Wszelkie treści zamieszczone na niniejszych stronach internetowych (w szczególności tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk, animacje i filmy) oraz ich rozmieszczenie na stronach internetowych spółki sia podlegają ochronie na mocy praw autorskich oraz innych przepisów ochronnych. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub udostępnianie treści zamieszczonych na niniejszych stronach internetowych osobom trzecim w celach komercyjnych bez zgody posiadacza praw autorskich jest niedozwolone.

Marki
O ile nie podano inaczej, wymienione na naszych stronach internetowych marki stanowią własność intelektualną spółki sia Abrasives Industries AG, Szwajcaria.

Wyłączenie licencji
Poprzez te strony internetowe nie można otrzymać licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej (w szczególności patentów, marek i praw autorskich) przedsiębiorstw należących do spółki sia Abrasives ani stron trzecich.

Rozstrzyganie sporów online
Informacje dotyczące rozstrzygania sporów online: Komisja Europejska udostępnia platformę do rozstrzygania sporów online. Platforma ta ma pełnić funkcję miejsca pozasądowego rozstrzygania sporów, które dotyczą umownych zobowiązań wynikających z umów kupna-sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych przez internet.

Platforma jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie uczestniczymy w postępowaniu przed polubownym sądem konsumenckim.

Wykluczenie odpowiedzialności
Informacje na niniejszych stronach internetowych zostały opracowane z największą starannością i podlegają odpowiedniej kontroli oraz aktualizacji. Pomimo to spółka sia Abrasives Industries AG nie bierze odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność udostępnianych na nich informacji. To samo dotyczy pozostałych stron internetowych, do których bezpośrednio lub pośrednio odsyłają hiperłącza.

Spółka sia Abrasives Industries AG nie ma żadnego wpływu na treści zamieszczone na stronach internetowych, do których odsyłają hiperłącza. Z tego względu spółka sia Abrasives Industries AG nie bierze odpowiedzialności za te treści.
Spółka sia Abrasives Industries AG zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia udostępnianych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Wszelka odpowiedzialność za bezpośrednie lub pośrednie szkody i szkody następcze, takie jak utracony zysk lub roszczenia stron trzecich, powstałe na podstawie lub w związku z informacjami udostępnianymi na niniejszych stronach internetowych, jest wykluczona w zakresie dopuszczonym przepisami. Ponadto spółka sia Abrasives Industries AG nie bierze odpowiedzialności za funkcjonowanie niniejszych stron internetowych bez przerw lub zakłóceń ani za to, że niniejsze strony internetowe są wolne od szkodliwej zawartości.
Stan: 28.10.2020 / ath