Działalność zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju – we wszystkich obszarach

Zrównoważony rozwój stanowi integralną część naszej kultury biznesowej, dzięki której od ponad 100 lat odnosimy sukcesy i jesteśmy skuteczni – wobec konkurencji, jako atrakcyjny pracodawca, a także partner społeczny. W naszej historii znajdujemy wiele przykładów, które pokazują, jaki potencjał niesie ze sobą tak zdefiniowana kultura. W ten sposób indywidualna kreatywność i wspólna innowacyjność stają się źródłem przyszłościowych rozwiązań – dla środowiska i społeczeństwa, dla ludzi żyjących dziś oraz dla przyszłych pokoleń.

Od 2008 roku sia Abrasives Industries AG jest częścią Grupy Bosch. Więcej informacji na temat naszego zaangażowania:
www.bosch.com/sustainability/