Skip to main content

Gebonden schuurmiddelen – kwaliteit, milieu en certificaten

Voor de kwaliteit

Voor de kwaliteit

In ons gedocumenteerde procesmanagementsysteem worden alle processen gedetailleerd beschreven – van de orderregistratie en de ontwikkeling, inkoop, productie en verzending tot en met de klantenservice. Externe audits evenals jaarlijks meer dan 25 interne controles en risicoanalyses over alle processen en werkterreinen heen waarborgen de wereldwijd erkende Zwitserse kwaliteit van onze schuurmiddelen. En zo ook het blijvende succes van sia Abrasives.

Voor de mensen en het milieu

Voor de mensen en het milieu

Door ons integrale handelen met verantwoordelijkheidsbesef realiseren wij voortdurend progressieve innovaties en procesoptimalisaties ten bate van alle belangengroepen.

Certificaten

Certificaten

Met ISO 9001 voldoen wij aan de hoogste internationale kwaliteitseisen. Bovendien zet sia Abrasives zich actief in voor de arbeidsveiligheid.