Skip to main content

Flexibele schuurmiddelen – strooiprocedé

Gestrooid procedé

De exact, gestandaardiseerde selectie van de schuurkorrels is van beslissend belang voor de oppervlaktekwaliteit van het werkstuk. Belangrijke voorwaarde daarvoor is het type procestechniek waarmee de schuurmineralen op het dragermateriaal worden aangebracht.


Wij maken onderscheid tussen twee strooiprocedés:


Elektrostatische korrelverdeling


Mechanische korrelverdeling

Geslempt procedé

Bij het geslempte procedé worden meerdere korrellagen in het bindmiddel ingebed. Daardoor ontstaan fijnere oppervlakken dan bij gestrooide producten met dezelfde korrelgrootte. Geslempte schuurmiddelen worden overwegend gebruikt als fijn en zeer fijn schuurmiddel.Schuurmiddelopbouw