Skip to main content

Flexibele schuurmiddelen – schuurmiddelopbouw

Een flexibel schuurmiddel is opgebouwd uit tot wel vijf hoofdcomponenten: dragermateriaal, basisbindmiddel, schuurkorrel, dekbindmiddel en een extra laag.

Dragermateriaal

De eerste component is het dragermateriaal. Als dragermaterialen van flexibele schuurmiddelen worden papier, linnen, kunststof folie, vulkaanfiber, schuimstof of combinaties van papier en linnen gebruikt.

Deze dragermaterialen verlenen het schuurmiddel met betrekking tot hechting, rek, scheur- en treksterkte, flexibiliteit en stabiliteit specifieke eigenschappen.Basisbindmiddel

Wij gebruiken uitsluitend milieuvriendelijke in water oplosbare bindmiddelsystemen. Vooral fenol- en ureumharsen die afhankelijk van toepassingsgebied worden geflexibiliseerd met verschillende dispersies zoals bijvoorbeeld kunstharsen of huidenlijm. Met behulp van deze systemen kunnen wij enerzijds zeer harde en krachtige schuurmiddelen produceren. Anderzijds kunnen daarmee echter ook uiterst flexibele afwerkingsproducten worden gemaakt.

Met het basisbindmiddel worden de schuurkorrels vooraf in de gewenste positie en verdeling op het dragermateriaal vastgezet. Afhankelijk van toepassingsgebied van het schuurmiddel worden zachtere, elastischere of hardere, taaiere bindmiddelen gebruikt. De hardheid van het bindmiddel beïnvloedt de agressiviteit en de levensduur van het schuurmiddel.Schuurkorrel


De meestgebruikte uitgangsproducten voor de winning van schuurkorrels zijn aluminiumoxide en siliciumcarbide in de meest uiteenlopende vormen. Ook mineralen als zirkoonaluminiumoxide, keramische aluminiumoxide en diamant worden gebruikt. Hardheid en taaiheid van de schuurkorrels bepalen de eigenschappen en de toepassing van de schuurmiddelen. Door de korrelgrootte en de korrelhoeveelheid kan een schuurmiddel open of gesloten gestrooid worden.

Een overzicht van de belangrijkste mineralen:

granaat
Voor hout en handschuren.

amaril
Voor edelmetalen en fijn schuren.

bruine aluminiumoxide
Voor metaal.

halfedel aluminiumoxide
Voor metaal en hout.

witte aluminiumoxide
Voor hout en handschuren.

siliciumcarbide
Voor grijs gietijzer, steen, hardhout, glas en spaanplaat.

zirkoonaluminiumoxide
Voor gelegeerd staal.

keramische alumiumoxide
Voor hooggelegeerd staal.

diamant
Voor steen, beton, glas, grijs gietijzer en hardmetaal.

Dekbindmiddel
Het dekbindmiddel verbindt de schuurkorrels onderling en ook definitief met het dragermateriaal.

Afhankelijk van toepassingsgebied van het schuurmiddel worden zachtere, elastischere of hardere, taaiere bindmiddelen gebruikt. De hardheid van het bindmiddel beïnvloedt de agressiviteit en de levensduur van het schuurmiddel.Extra laag
In de laatste stap worden additieven aangebracht die de schuurmiddelopbouw compleet maken. Op deze manier wordt de levensduur van het schuurmiddel verlengd of wordt door toevoeging van een koelende werkzame stof verhindert dat de korrelpunten verglazen.

Stearaat zorgt er bijvoorbeeld voor dat een neiging tot verstopping tot een minimum beperkt wordt. Koelmiddelen verhinderen het verglazen van de korrelpunten.