sia Abrasives – klimaatneutraal ingebed in de natuur

Klimaatneutraliteit sinds 2020

Wat is de klassieke voorstelling van een productielocatie? Grijs? Met veel beton? Lawaaierig? Alles behalve klimaatneutraal? sia Abrasives in het Zwitserse Frauenfeld bewijst dat industrie heel anders kan functioneren. Grenzend aan het Murg-Auen-park ligt het 100.000 m2 grote terrein nagenoeg verborgen op een idyllisch plekje aarde dat wordt gebruikt voor een soortenrijke biodiversiteit. Sinds 2020 is de gehele locatie CO2-neutraal.

sia Abrasives sluit tegenwoordig naadloos op het Murg-Auen-park aan en op het hele terrein wordt veel voor biodiversiteit gedaan. Het "groene terrein" wordt elke dag door de medewerkers op waarde geschat en druk gebruikt voor pauzes en wandelingen.

Trots verleden - verantwoordelijke toekomst

De wortels van sia Abrasives Industries AG uit Frauenfeld gaan terug naar het jaar 1867. Toen werd het bedrijf als chemische fabriek opgericht. In het kader van de ontwakende industriële ontwikkeling stegen de eisen aan de kwaliteit en er kwam vraag naar nieuwe producten, bijvoorbeeld voor het fijnschuren van oppervlakken. Zo begon het bedrijf op de huidige locatie in 1875 met de productie van schuurpapier en schuurdoek. Daarmee sprong het bedrijf in een gat in de markt. In 1914 werd een naamloze vennootschap opgericht, de "Schweizer Schmirgel- und Schleifindustrie AG", Frauenfeld.

Het bedrijf is tegenwoordig een van 's werelds grootste fabrikanten van flexibele schuurmiddelen en richt zich op klanten in de sectoren aerospace, automobiel, meubelbouw, binnenafwerking en metaalbouw. In 1999 ging sia Abrasives naar de Zwitserse beurs en in de jaren 2001 en 2005 werden de activiteiten door overnames in Groot-Brittannië uitgebreid met vliesschuurmiddelen en schuursponzen. In 2008 werd sia Abrasives door Bosch overgenomen.

Schuurmiddelfabriek gebouwd volgens strenge ecologische criteria

In 2012 werd de moderne schuurmiddelfabriek "Maker 5" in gebruik genomen en werd toen al de koers uitgezet voor klimaatneutraliteit. Het is wereldwijd een van de modernste fabrieken voor de productie van flexibele schuurmiddelen. Talrijke componenten maken in een fijn afgestemd samenspel een gemoduleerd productieproces mogelijk waarmee "just in time" de volgende generatie van moderne schuurmiddelen wordt geproduceerd. Hightech procesbesturingen evenals controle- en meetinstrumenten met laser- en ultrasoonsensoren bewaken meer dan 1000 parameters, om ervoor te zorgen dat producten in constante kwaliteit worden vervaardigd.

De fabriek werd volgens strenge ecologische criteria gebouwd. Geoptimaliseerde luchtgeleidingsprocessen en warmteterugwinningsinstallaties laten het energieverbruik aanzienlijk dalen en alle schadelijke stoffen worden in een regeneratieve luchtzuiveringsinstallatie zonder resten verbrand.

"Wij rusten niet op onze lauweren en hebben nog meer draaiknoppen geïdentificeerd waarmee we directe en indirecte emissies positief kunnen beïnvloeden. "


Michael Kopka, CEO sia Abrasives

Alexander Krohn, verantwoordelijk voor het segment FCM/HSE en arbeidsveiligheid op de locatie Frauenfeld, heeft ons uitgelegd hoe sia Abrasives het doel van klimaatneutraliteit heeft bereikt

Jullie locatie Frauenfeld werd met succes als CO2-neutraal gecertificeerd. Wat is er nodig om dat te bereiken?

Voor het realiseren van onze klimaatneutraliteit werden vier draaiknoppen vastgelegd: op de eerste plaats energie-efficiëntie verhogen, op de tweede plaats energievoorziening uit hernieuwbare bronnen uitbreiden, op de derde plaats afname van groene stroom uitbreiden, op de vierde plaats onvermijdelijke CO₂-emissies met compenserende maatregelen goedmaken. Wij hebben al onze sectoren zoals productie-installaties, engineering, productmanagement of de gebouwtechniek geanalyseerd met betrekking tot hun energiebesparende potentieel. Daaruit konden we verschillende maatregelen afleiden. Deels ook kleine, zoals bijvoorbeeld het uitschakelen van de plafondventilatoren wanneer deze niet nodig zijn. Al deze maatregelen hebben ertoe geleid dat we als CO2-neutraal werden gecertificeerd, waar we erg trots op zijn.

Waar zien jullie de grootste uitgangspunten voor de reductie van het energieverbruik?

Onze productie-installaties en de productie spelen een grote rol. Hier hebben we naast het gebruik van groene stroom nog meer maatregelen gerealiseerd. Zo hebben we de bestaande verwarmingsketel door een nieuwe vervangen. Bovendien werden de volumestroom en de luchttoevoer van de proceslucht geoptimaliseerd. Bij onze "Maker 5" wordt een deel van de geproduceerde afvalwarmte al voor de proceslucht gebruikt. Vooral bij de afvalwarmte zien we nog aanzienlijk potentieel om deze gerichter te gebruiken, eventueel zelfs voor de verwarming van gebouwen.

Zijn er nog meer ideeën?

Op de middellange termijn is het gebruik van zonne-energie/een fotovoltaïsche installatie zeker zinvol. Daar hebben we in Frauenfeld idealiter ook de geschikte oppervlakken voor. Heel interessant met betrekking tot energie-efficiëntie is ook de beoordeling van de arbeidsorgansiatie. Bij een geoptimaliseerd uitschakelmanagement in de productie, dat effect sorteert bij een dienstwissel, zou veel energie kunnen worden bespaard.

In elk geval blijven we bezig om verdere maatregelen te identificeren en continu te realiseren. Een centraal element is daarbij de afdelingsoverkoepelende samenwerking. Wij zijn ervan overtuigd dat elke afdeling uit zijn schat aan ervaringen en gezichtspunt een waardevolle bijdrage levert aan de CO2-neutraliteit.