Voor de kwaliteit

Voortdurend hogere kwaliteitseisen kunnen dankzij het op gegevens gebaseerde kwaliteitsmanagement van sia Abrasives in beeld worden gebracht.

sia Abrasives Industries AG is sinds 2008 een bedrijf van de Bosch Group. Meer informatie over ons engagement:
www.bosch.com/stories/quality-doesnt-happen-by-accident/