Duurzaam handelen, op alle gebieden

Duurzaamheid is een vast onderdeel van onze bedrijfscultuur, wat ons al meer dan 100 jaar succesvol en productief maakt – in de concurrentie, als aantrekkelijke werkgever en als sociale partner. In de geschiedenis zijn er veel voorbeelden die laten zien welke kracht deze cultuur kan ontplooien. Zo ontstaan uit individuele creativiteit en gemeenschappelijke innovatiekracht toekomstbestendige oplossingen – voor milieu en maatschappij, voor de mensen van nu en de komende generaties.

sia Abrasives Industries AG is sinds 2008 een bedrijf van de Bosch Group. Meer informatie over ons engagement:
www.bosch.com/sustainability/