Juridische informatie

Auteursrecht (Copyright ©)

Alle content van deze website (met name tekst, foto's, afbeeldingen, geluid, animaties en video's) en de opmaak daarvan op websites van sia Abrasives worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze websites mag niet zonder toestemming van de betreffende auteursrechthebbende voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk gemaakt worden voor derden.

Merken
De op onze websites gebruikte merken zijn, voor zover niet anders is vermeld, de intellectuele eigendom van sia Abrasives Industries AG, Zwitserland.

Geen licentie
Door deze website wordt geen licentie verleend voor het gebruik van de intellectuele eigendom (met name octrooien, merken en auteursrechten) van ondernemingen van sia Abrasives Industries AG, Zwitserland, of van derden.

Onlinegeschillenbeslechting
Informatie over onlinegeschillenbeslechting: de Europese Commissie stelt een platform beschikbaar voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform). Dit platform is bedoeld als meldpunt voor het buitengerechtelijk beslechten van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen van onlinekoopovereenkomsten en onlinearbeidsovereenkomsten.

Dit platform is bereikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij nemen niet deel aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting via een arbitrage-instituut voor consumenten.


Versie: 18-11-2020 / ath