Skip to main content

Kaplamalı aşındırıcı ürünler – Test merkezi

Prensip olarak aşağıdaki test yöntemlerini uyguluyoruz:

  • Güvenlik testleri
  • Performans testleri

Kesici ve taşlama disklerini neden test ediyoruz?

  • Güvenlik standartlarına uyumun garanti edilmesi için
  • Ürün kalitelerinin sürekli aynı kalması için
  • Seri üretim kontrolü için
  • Karşılaştırmalı testlerle rakiplerin değerlendirilmesi için


EN 12413 uyarınca güvenlik testleri

Kesici ve taşlama diskine yönelik güvenliğin garanti edilmesi için bunlar farklı münferit test yöntemlerine tabi tutulmaktadır. Dayanım testinde, belirlenen çaptaki ilgili diskler, maksimum çalışma hızından daha yüksek bir dayanım faktörünü aşmalıdır.

sia Abrasives kesme ve taşlama diskleri EN 12413 normuna yönelik en yüksek kalite ve güvenlik standartlarına uygundur. Ayrıca oSa tarafından öngörülen güvenlik önlemlerine de uyuyoruz. Tüm kesme ve taşlama diskleri oSa sertifikasına sahiptir.

Bir / Üç noktadan yanal yük testi

Bir / Üç noktadan yanal yük testi

Performans testleri

Kesici diskin performansı elle kullanılan bir taşlama makinesi (paslanmaz çelik, inşaat çeliği, alüminyum, taş veya döküm) ile test edilir.

Üç farklı ölçüm aleti ile disk aşınması ve kesim hızı algılanır. Ardından bu test aynı numuneler ile tekrarlanır ve istatistiksel olarak değerlendirilir.

Taşlama diskinin performansı yarı otomatik robotlar (paslanmaz çelik ve inşaat çeliği) aracılığıyla test edilir.

Yüzey kazıma performansının ve disk kaybının değerlendirilmesi için taşlama diskinin ve ham maddenin ağırlığı test öncesinde ve sonrasında ölçülür.

Performans testi kesme

Performans testi Taşlama

Performans testi Taşlama