Skip to main content

Elyaf keçe – Surface Conditioning Material (SCM) üretimi

Üretim

Üretim temel liflerle başlar. Bunlar taraklanır, kaplanır ve bir keçe oluşturacak şekilde birleştirilir. Bu taşıyıcıya ikinci çalışma adımında bağlayıcı madde ile aşındırıcı tane karışımı püskürtülür, bu karışım elyafa nüfuz eder.

SCM elyaf keçeler 2 aşamalı olarak üretilmektedir. İlk proseste taban üretilir. Bu tabana ikinci üretim prosesinde aşındırıcı tane yerleştirilir ve bağlayıcı madde püskürtülür.

Üretim süreci, kademe 1:

  • Adım 1: Liflerin açılması/karıştırılması
  • Adım 2: Taraklama
  • Adım 3: Çaprazlama
  • Adım 4: İğneleme
  • Adım 5: Sarma

Üretim süreci, kademe 2:

  • Adım 1: Su geçirmez hale getirme
  • Adım 2: Tanecik kumlaması
  • Adım 3: Püskürtme
  • Adım 4: Sertleştirme
  • Adım 5: Sarma