Skip to main content

Açık ağ yapısı sayesinde tüm yüzeyde maksimum toz emme

Kumaş / kağıt mesnet üzerinde kum bağlantı

Dokuma veya kağıt mesnet üzerindeki aşındırıcı kumlar, bağlayıcı maddenin yüzeyine serpiştirilir ve açık püskürtme sayesinde zımpara yüzeyinin tıkanması engellenir.

Ağ mesnet üzerindeki kum bağlantısı

Mesnet olarak polyester elyaftan üretilen ve spesifik üretim yöntemlerinden geçirilerek dağıtılan bir ağ kullanılır. Özel teknikler kullanmak suretiyle, ağ yapısının sadece en üstündeki elyaflarına kumlar serpiştirilir. Bu üretim teknikleri sayesinde ağ yapının alt kısmına zımpara tanecikleri püskürtülmemekte ve bu sayede tabanla birleştiği andan itibaren tabanda hasar oluşmamaktadır.

Zımparanın bu yapısı, yüzeydeki tozun maksimum seviyede emilmesine olanak sağlar, tozsuz bir çalışma ortamı ve maksimum aşındırma imkanı sunar.

Performans kıyaslaması

Performans kıyaslaması

  • Zımpara : Çap 150 mm, tanecik 240
  • Ham madde: Masif ahşap Kayın
  • Makine: Eksantrik zımpara 150 mm, strok 5 mm, taban 103 delikli yumuşak, tam otomatik zımpara performans testi