Skip to main content

Denizcilik – Tekneler ve yatlar için aşındırıcı çözümleri

Gemi, tekne ve yat ham maddelerine yönelik beklentiler, artan teknolojik gelişmeler ile birlikte sınır tanımamaktadır. Hem OEM'ler hem de diğer endüstriyel firmaların üzerinde, yüksek beklentileri karşılayacak yeniliklerin yapılmasına yönelik baskılar vardır.

Denizcilik endüstrisi için en uygun zımparalar sayesinde mükemmel yüzeyler elde ediyoruz. Fiber kompozit malzemeler daha hafif, daha sert, daha esnek, daha hassas, daha güvenli ve daha ekonomik yapıdadır. Bu malzemeler modern tekne yapımındaki ilk tercihtir.

Fiber kompozit malzemelerin uygulama alanları çok sayıdadır ve diğer şeylerin yanı sıra, hafif malzemelerin sağladığı enerji tasarrufu giderek daha da artmaktadır.Yüzeyler ve zımparalar buradaki işlevsellik için belirleyici öğelerdir. Kenarlar kesilir, çapakları giderilir ve yüzeyler zımparalanır. İşlevselliğe, işlemeye, kaplamaya veya tekne görünümüne bağlı olarak en iyi ön koşullar elde edilir. Ayrıca fiber kompozit malzemeler çok sağlamdır ve hava koşullarına, çürümeye ve bozulmaya karşı dayanıklıdır. Bu özellikleri, onları çelik ve ahşaba göre üstün kılar.

Fiber kompozit malzemelerin avantajları, tam ölçülü hazırlanmış zımpara prosesi ile en iyi şekilde desteklenir ve beklentilere - esneklik veya sertlik - adapte edilebilir. Bu malzemeler uyumlu tasarım seçenekleri, dinamik yük kapasitesi, düşük genleşme katsayısı, iyi ham madde esası, düşük yatırım gereksinimi ve aynı zamanda sorunsuz onarım imkânları ile de ön plana çıkar.