Skip to main content

Kaplamalı aşındırıcı ürünler – Araştırma ve Geliştirme

sia Abrasives "Araştırma ve Geliştirme bölümü" kalite, hassasiyet ve mükemmellik için eşsiz bilgi birikimimiz, yenilikçi gücümüz ve tutkumuz üzerine kurulmuştur. Öte yandan endüstriyel alandaki iş birlikçilerimizle makine ve kimyasal cila üreticileriyle sektörde yakın iş birliği içerisindeyiz.

Müşterilerimizle yoğun bir iletişimi sürdürerek özel beklenti ve taleplerini öğreniyor, yeni pazar eğilimlerini erkenden tespit edip bunları geliştirmelerimize uyguluyoruz. Bu sayede, değişen piyasa gereksinimlerine hızlı ve verimli bir şekilde tepki gösteriyor, ürünlerimizde sürekli iyileştirme imkanı buluyoruz.