Skip to main content

Sünger zımpara – Ürün avantajları

Sünger zımpara ile yapılan zımparalamada sadece kazıma gücü ön planda değildir. Boyanacak yüzeylerin hazırlanması için mutlaka yüzeyde eşit düzeyde bir zımpara sonucu gerekmektedir. Düşük pürüz derinliğine sahip mükemmel bir yüzeyin elde edilmesi için zımpara sırasında uygulanan iki boyutlu basınç dağılımı yeterli değildir, örneğin kağıt mesnetli zımpara malzemelerinin kullanımı. Üç boyutlu basınç dağılımı gereklidir. Üç boyutlu güç aktarımı, esnek bağlayıcı madde ile bağlantılı taşıyıcı malzeme "sünger" sayesinde oluşmaktadır. Burada ilgili tanecik Z ekseninde bir pres basıncı oluşturabilir. Avantajı: Aşındırıcı tane, işlenen malzemeye derinlemesine etki etmez, daha az bükülür ve yüksek kazıma ile kenar izlerine neden olmadan homojen dağılımlı bir yüzey elde edilmesini sağlar.

Maksimum şekil adaptasyonu kabiliyeti

Şekil adaptasyonu kabiliyeti sayesinde sünger zımparalar, erişimi zor ve profilli yüzeylerde mükemmel seçimdir. Erişimi zor yerler (örneğin kapı tutamağı boşluğu, tampon barları ve radyatör ızgarası) siasponge için ideal kullanım alanlarıdır. Zımparaların aksine sünger zımpara bükülme yeri olmadan katlanabilir ve bu sayede çizik içermeyen pürüzsüz yüzey görünümü elde edilebilir.

Avantajınız
• İş parçasına mükemmel uyum, erişimi zor yerler için de
• Katlanabilir ve bükülebilir özelliğiyle yüzeyde hasar oluşmaz.

Optimum basınç dengelemesi

Sünger zımpara ile yapılan zımparalamada sadece kazıma gücü ön planda değildir, aksine yüzey optimizasyonu da önemli rol oynar. Boyanacak yüzeylerin hazırlanması sonrasında mutlaka mükemmel bir yüzey kalitesi gerekmektedir. Düşük pürüz derinliğine sahip mükemmel bir yüzeyin elde edilmesi için zımpara sırasında uygulanan iki boyutlu basınç dağılımı yeterli değildir, örneğin kağıt mesnetli zımparaların kullanımı, aksine üç boyutlu basınç dağılımı gereklidir. Üç boyutlu güç aktarımı, esnek bağlayıcı madde ile bağlantılı taşıyıcı malzeme "sünger" sayesinde oluşmaktadır. Burada ilgili tanecik Z ekseninde bir pres basıncı oluşturabilir. Sonuç: Aşındırıcı tane, işlenen malzemeye derinlemesine etki etmez, daha az kırılır ve yüksek kazıma ile kenar izlerine neden olmadan homojen dağılımlı bir yüzey elde edilmesini sağlar.

Avantajınız:
• Basıncı homojen bir şekilde dağıtan sünger sayesinde mükemmel yüzey sonuçları
• Yüksek pres basıncı nedeniyle yüzeyde zımparalama esnasında oyuk oluşmaz.

3D etki sayesinde düşük tıkanma

Yumuşak taşıyıcı malzeme ve esnek tane bileşimi kombinasyonu, sünger zımpara tıkanmasını azaltır. Zımpara tozu sürekli tane ara bölmelerinden dışarı gönderilir. Elastik bağlayıcı malzeme ve aşındırıcı taneye yönelik iyileştirilmiş 3D yerleşimi olan optimum kumlama tekniği kullanımı sayesinde tıkanma üzerinde iyileştirmeler yapılabilmiştir. Bu sayede çok sayıda kullanım yapılabilir.

Avantajınız
• Düşük tıkanma sayesinde daha uzun kullanım ömrü
• Çok sayıda kullanım yapılabilir

Sürdürülebilir ve kullanıcı odaklı

siasponge zımpara malzemesinin üretimi sırasında sürdürülebilir üretim mantığıyla solventsiz bağlayıcı maddeler kullanılır. sia Abrasives sağlık ve çevre zararlarının önlenmesi, iş yerlerinde hoş olmayan kokuların azaltılması ve sağlığa zararlı veya patlayıcı buhar oluşumunun azaltılması konusunda kararlıdır.