Skip to main content

Sünger zımpara

Şekil adaptasyonu kabiliyeti sayesinde sünger zımparalar özellikle erişimi zor ve profilli yüzeylerde kullanıma uygundur. Bunlar bükülme yerleri olmadan katlanabilir ve bu sayede eşit dağılımlı ve zımpara izi olmayan yüzeyler elde edilebilir.

Sünger zımpara ile yapılan zımparalamada sadece kazıma gücü ön planda değildir. Boyanacak yüzeylerin hazırlanması için mutlaka yüzeyde eşit düzeyde bir zımpara sonucu gerekmektedir. Düşük pürüz derinliğine sahip mükemmel bir yüzeyin elde edilmesi için zımpara sırasında uygulanan iki boyutlu basınç dağılımı yeterli değildir, örneğin kağıt mesnetli zımpara malzemelerinin kullanımı. Üç boyutlu basınç dağılımı gereklidir. Üç boyutlu güç aktarımı, esnek bağlayıcı madde ile bağlantılı taşıyıcı malzeme "sünger" sayesinde oluşmaktadır. Burada ilgili tanecik Z ekseninde bir pres basıncı oluşturabilir. Avantajı: Aşındırıcı tane, işlenen malzemeye derinlemesine etki etmez, daha az bükülür ve yüksek kazıma ile kenar izlerine neden olmadan homojen dağılımlı bir yüzey elde edilmesini sağlar.