Skip to main content

Sabit türbinler

Sabit türbinlere yönelik yüksek performanslı malzemeler için gerekli teknolojik beklentiler, bir uçak motorununki ile kıyaslanabilir. Burada da, güvenli prosesin sürdürülmesi ve ünitelerin mümkün olan en yüksek verimliliğinin sağlanması için nikel alaşımlarının istisnai özellikleri gereklidir.

Gaz türbinlerinde ve gaz kompresörlerinde kullanılan kanatlar da, uçak türbinlerinde olduğu kadar çeşitlidir. Yeni veya onarılmış bileşenlere (örneğin rotor kanatları ve kılavuz kanatlar, petekli contalar ve gövdeler) yönelik finish uygulaması için en uygun zımpara çözümünü bulmak için türbin broşüründeki ürünlerimizi karşılaştırabilirsiniz.