Skip to main content

Uygulamalar – Mükemmel yüzey için yüksek teknolojili zımpara çözümleri.

Kesim sonrasında kenarların zımparalanması

Deliklerdeki çapakların giderilmesi, deliklerin boyutlara uyarlanması

Geçişlerin zımparalanması

"Pinholes" gibi hataların kaba zımparalama ile giderilmesi

Ham yüzeyler için taşlama / yüzey zımparalama

Onarılan yerlerin kaba zımparalanması

Epoksi macunlu yüzey için yüzey zımparalama/hassas zımparalama