Skip to main content

Veri Gizliliği Uyarıları

sia Abrasives Industries AG (bundan böyle "sia Abrasives" veya "Biz" veya "bizim" olarak anılacaktır) olarak web sitemizi ve mobil uygulamalarımızı (birlikte "çevrimiçi hizmetler") ziyaret ettiğiniz ve şirketimize ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz.

sia Abrasives gizliliğinize saygı duyar
Kişisel verilerin işlenmesinde gizliliğinizin korunması ve tüm iş verilerinin güvenliği, iş süreçlerimizde dikkate aldığımız önemli konulardır. Çevrimiçi hizmetlerimizi ziyaretiniz sırasında toplanan kişisel verileri güvenilir biçimde ve sadece yasal düzenlemelere uygun olarak işliyoruz.

Veri gizliliği ve bilgi güvenliği şirket politikamızın bir parçasıdır.

Sorumlu
Verilerinizin işlenmesinden sorumlu olan sia Abrasives Industries AG'dir; bu gizlilik politikasında istisnalar açıklanmıştır.

İletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:
sia Abrasives Industries AG
Mühlewiesenstrasse 20, 8501 Frauenfeld, İsviçre
E-posta: communications@sia-abrasives.com
Telefon: +41 52 724 41 11

Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması
İşlenen veri kategorileri
Aşağıdaki veri kategorileri işlenir:

 • İletişim verileri (örneğin, isim, telefon, e-posta, adres, IP adresi)

Temel ilkeler
Kişisel bilgiler gerçek bir kişinin kimliğinin bir ifadesi olan adlar, adresler, telefon numaraları, e-posta adresleri, sözleşme, muhasebe ve fatura bilgileri gibi gerçek kişilerin kimliğini tanımlayan veya tanımlayabilecek olan her tür bilgidir.

Kişisel verileri (IP adresleri dahil) yalnızca bunun için yasal bir dayanak varsa veya bize örneğin bir kayıt işleminin bir parçası olarak onay verdiyseniz toplar, işler ve kullanırız.

İşleme amaçları ve yasal dayanaklar
Biz ve bizim tarafımızdan görevlendirilen hizmet sağlayıcılar, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar için işleriz:

 • sia Abrasives görüntü veritabanının hazırlanması (Yasal dayanak: sözleşmenin yerine getirilmesi. Bu konuda aşağıdaki Koşullar geçerlidir.)
 • Arızaların belirlenmesi için ve güvenlik nedenleriyle
  (Yasal dayanak: Veri güvenliği alanındaki yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve arızaların giderilmesine ve hizmetlerimizin güvenliğine dair meşru çıkarlarımız).
 • Kendi reklamlarımızın ve üçüncü taraf reklamların yanı sıra yasaların izin verdiği ölçüde veya onay temelinde piyasa araştırması ve kapsam ölçümü (Yasal dayanak: Veri koruma ve rekabet hukuku gereklerine uygun olarak gerçekleştiği sürece doğrudan pazarlamaya dair onayınız / meşru çıkarlarımız).
 • Posta yoluyla ürün ya da müşteri anketleri (Yasal dayanak: Ürünlerin / hizmetlerin iyileştirilmesine dair meşru çıkarlarımız).
  Not: Anketler için bir pazar araştırma enstitüsü kullanırsak, bu kurum yalnızca bizim adımıza ve talimatlarımız doğrultusunda hareket edecektir.
 • Haklarımızın korunması ve savunulması
  (Yasal dayanak: Haklarımızı savunmamız ve geçerli kılmamız için meşru çıkarlarımız).

Kayıt
Sözleşme gerektiren hizmetleri kullanmak istiyorsanız, kayıt olmanızı rica edeceğiz. Kayıt işlemi çerçevesinde sözleşmeyi oluşturmak ve yerine getirmek için gerekli kişisel bilgileri (örneğin, ad, soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, varsa istenen ödeme yöntemi veya hesap sahibinin ayrıntıları) ve onay verdiğiniz diğer verileri topluyoruz. Zorunlu bilgiler bir * ile işaretlenmiştir.

Günlük dosyaları
İnterneti her kullanışınızda, belirli bilgiler internet tarayıcınız tarafından otomatik olarak iletilir ve bizim tarafımızdan günlük dosyalarında saklanır.

Günlük dosyaları, arızaları belirlemek için ve güvenlik nedenleriyle (örneğin, saldırı girişimlerini araştırmak için) 7 gün boyunca tarafımızca saklanır ve sonra silinir. Delil amacıyla daha uzun süre depolanması gereken günlük dosyaları, ilgili davada kesin olarak karar verilmesine kadar silinemez ve münferit bazı durumlarda soruşturma makamlarına iletilebilir.

Günlük dosyaları (IP adresi olmadan veya tam IP adresi olmadan) "Reklam ve/veya pazar araştırması (web analizi dahil, müşteri anketleri olmadan)" bölümündeki koşullar altında analiz amacıyla kullanılır. Günlük dosyalarında özellikle aşağıdaki bilgiler saklanır:

 • Çevrimiçi hizmete erişilen uç cihazın IP adresi (internet protokol adresi);
 • Çevrimiçi hizmetin çağrıldığı web sitesinin internet adresi (kaynak veya yönlendirme URL'si olarak da bilinir);
 • Çevrimiçi hizmete erişmek için kullanılan servis sağlayıcısının adı;
 • Çağrılan dosyaların veya bilgilerin adı;
 • Çağrının süresi, tarihi ve saati;
 • Aktarılan veri miktarı;
 • İşletim sistemi ve yüklü eklentiler (örn. Flash Player) de dahil olmak üzere kullanılan internet tarayıcısı;
 • http durum kodu (örneğin, "Talep başarılı" veya "Talep edilen dosya bulunamadı").

Çocuklar
Bu çevrimiçi hizmetler 16 yaşından küçük çocuklar için tasarlanmamıştır.

Verilerin sorumlu diğer kişilere aktarılması
Kişisel verileriniz ancak bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekliyse veya bizim veya üçüncü tarafın meşru bir çıkarı varsa veya tarafınızdan onay verilmişse tarafımızca diğer sorumlu taraflara iletilecektir. Yasal temeller konusundaki ayrıntılar için, İşleme amaçları ve yasal dayanaklar bölümüne bakın. Üçüncü taraflar diğer Bosch Grubu şirketleri de olabilir. Veriler meşru bir çıkar temelinde üçüncü taraflara iletilirse, bu veri güvenliği uyarılarında açıklanacaktır.

Ayrıca, yasal hükümler veya uygulanabilir resmi veya mahkeme kararları nedeniyle yapmak zorunda olduğumuz durumlarda veriler diğer sorumlu taraflara da aktarılabilir.

Hizmet sağlayıcı (genel)
Harici hizmet sağlayıcılara programlama, veri barındırma ve çağrı merkezi hizmetleri gibi görevler verebiliriz. Bu hizmet sağlayıcıları dikkatle seçiyor ve özellikle kaydettiğiniz verilerin dikkatle kullanılması ve güvenceye alınması konusunda düzenli olarak izliyoruz. Tüm hizmet sağlayıcılar, gizlilik ve yasal gerekliliklere uyma konusunda bizim tarafımızdan yükümlü tutulurlar. Hizmet sağlayıcılar diğer Bosch Grubu şirketleri de olabilir.

AEA dışındaki alıcılara aktarım
Kişisel bilgileri, merkezleri AEA dışındaki üçüncü taraf ülkelerde bulunan alıcılara da aktarabiliriz. Bu durumda, aktarımdan önce alıcının yeterli düzeyde veri korumasına sahip olmasını veya aktarımı onaylamanızı sağlıyoruz.

Bizden üçüncü taraf ülkelerdeki alıcılar hakkındaki genel bilgileri ve uygun veri güvenliği seviyesini sağlamak için üzerinde anlaşılan belirli düzenlemelerin bir kopyasını alabilirsiniz. Lütfen bunun için İletişim bölümündeki bilgileri kullanın.

Saklama süresi; Tutma süreleri
Verilerinizi, çevrimiçi hizmetlerimizin ve bunlarla ilgili diğer hizmetlerin sağlanması için gerekli olduğu sürece veya daha fazla saklama konusunda meşru bir çıkarımız olduğu sürece saklıyoruz (örneğin, bir sözleşmeyi yerine getirdikten sonra hala postayla pazarlama konusunda meşru bir ilgimiz olabilir). Diğer tüm durumlarda, yasal zorunluluklara uymak için saklamamız gereken bilgiler dışındaki kişisel bilgilerinizi sileriz (örneğin vergi yasası ve ticaret yasaları gereği saklama süreleri boyunca sözleşmeler ve faturalar gibi belgeleri belirli bir süre saklamak zorundayız).

Çerezlerin Kullanımı
Çerezler ve izleme mekanizmaları, sunduğumuz çevrimiçi hizmetler kapsamında kullanılabilir. Çerezler, uç cihazınızda bir çevrimiçi hizmeti ziyaret ettiğinizde kaydedilebilecek küçük metin dosyalarıdır. Farklı teknolojiler kullanılarak izleme yapmak mümkündür. Biz bilgileri özellikle piksel teknolojisi ya da günlük dosyası analizi bağlamında işliyoruz.

Kategoriler
Çevrimiçi hizmetin teknik özellikleri için zorunlu olan çerezler ile çevrimiçi hizmetlerin teknik işlevi için zorunlu olmayan çerezler ve izleme mekanizmaları arasında ayrım yapıyoruz.

Çevrimiçi hizmetlerin kullanımı, teknik amaçlı olmayan çerezler olmadan da genellikle mümkündür.

Teknik olarak gerekli çerezler
Teknik olarak gerekli çerezler, onlar olmadan çevrimiçi hizmetimizin teknik olarak sunulamadığı çerezlerdir. Bunlar örneğin video veya ses içeriğinin sorunsuz olarak oynatılmasını sağlamak için veri depolayan çerezlerdir.

Bu çerezler ziyaretinizin sonunda silinir.

Teknik olarak gereksiz çerezler ve izleme mekanizmaları
Bu çerezleri ve izleme mekanizmalarını yalnızca bize önceden onay vermeniz durumunda kullanıyoruz. Bunun istisnası, gizlilik ayarınızın geçerli durumunu kaydeden çerezdir (seçim çerezi). Bu, meşru çıkarlara dayanmaktadır.

Bu çerezleri ve izleme mekanizmalarını iki alt kategoriye ayırıyoruz:

Konfor çerezleri
Bu çerezler kullanımı kolaylaştırır ve böylece çevrimiçi hizmetlerimizde kolayca gezinmenizi sağlar, örneğin dil ayarları bu çerezlerde saklanabilir.

Pazarlama çerezleri ve izleme mekanizmaları
Genel
Pazarlama çerezleri ve izleme mekanizmalarının kullanımı, bize ve ortaklarımıza, kullanım davranışınızın analizine dayanarak size ilgi alanına dayalı teklifler göstermemizi sağlar:

 • İstatistik:
  İstatistik araçlarını kullanarak örneğin sayfa çağırma sayılarınızı ölçüyoruz.

 • Dönüşüm izleme:
  Dönüşüm izleme ortaklarımız, web sitemize ilgili bir ortağın reklamı aracılığıyla ulaştıysanız, bilgisayarınıza bir çerez yerleştirir ("Dönüşüm çerezi"). Bu çerezler genellikle 30 gün sonra geçerliliğini kaybeder. Bizdeki belirli sayfaları ziyaret ederseniz ve çerezin süresi dolmamışsa, biz ve ilgili dönüşüm izleme ortağı, belirli bir kullanıcının reklamı tıkladığını ve sitemize yönlendirildiğini belirleyebiliriz. Bu aynı zamanda cihazlar üstü olarak da yapılabilir. Dönüşüm çerezi yardımıyla elde edilen bilgiler, dönüşüm istatistiklerini oluşturmak ve ilgili reklamı tıklayan ve bir dönüşüm izleme etiketli sayfaya yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını izlemek için kullanılır.

 • Yeniden hedefleme:
  Bu araçlar, reklam çerezleri veya üçüncü taraf reklam çerezleri, web işaretçileri (aynı zamanda piksel veya sayaç pikseli olarak da adlandırılan görünmez grafikler) veya karşılaştırılabilir teknolojileri kullanarak kullanım profilleri oluşturur. Bunlar ilgi alanına dayalı reklamcılığa ve kullanıcının belirli reklamları görme sıklığını denetlemeye yarar. Araçlarla bağlantılı olan verilerin işlenmesinden sorumlu olan taraf, ilgili araç sağlayıcısıdır. Araçların sağlayıcıları ayrıca yukarıda belirtilen amaçlar için üçüncü taraflara da bilgi sağlayabilir. Lütfen bu bağlamda ilgili araç sağlayıcının veri gizliliği uyarılarına da dikkat edin.

Lütfen bu araçların kullanımı sırasında verilerinizin AEA dışındaki alıcılara da gönderilebileceğini ve bu ülkelerde DSGVO düzeyinde bir veri gizliliği seviyesi olmayabileceğine (örn. ABD) dikkat edin. Bu konudaki ayrıntılar için, her pazarlama aracının aşağıdaki açıklamasına bakın.

Ad: Google Analitics

Sağlayıcı: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD

Fonksiyon: Kullanıcı davranışı analizi (sayfa görüntülemeleri, ziyaretçi ve ziyaret sayısı, indirmeler), oturum açmış Google kullanıcılarının çapraz cihaz bilgilerini kullanarak adı gizli kullanıcı profili oluşturma (çapraz cihaz izleme), adı gizli kullanıcı verilerini Google tarafından sağlanan hedef gruba özel bilgilerle zenginleştirme, yeniden hedefleme, kullanıcı deneyimi testi, Google Reklamları ile birlikte dönüşüm izleme ve yeniden hedefleme

Ad: Tealium

Sağlayıcı: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Fonksiyon: Web sitesi etiketlerinin bir kullanıcı arayüzü üzerinden yönetimi, program kodlarının web sitelerimize entegrasyonu

Çerezlerin ve izleme mekanizmalarının yönetimi
Çerez ve izleme mekanizması ayarlarınızı tarayıcıda ve/veya gizlilik ayarlarımızda yönetebilirsiniz:

Uyarı: Sizin tarafınızdan yapılan ayarlar sadece o anda kullandığınız tarayıcıya uygulanır.

Tüm çerezlerin kapatılması
Tüm çerezleri devre dışı bırakmak istiyorsanız, lütfen tarayıcı ayarlarınıza gidin ve çerez yerleştirme ayarını devre dışı bırakın. Bunun web sitesinin işlevselliğini etkileyebileceğini lütfen unutmayın.

Teknik olarak gereksiz çerezler ve izleme mekanizmaları için ayarlarınızın yönetimi
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bir çerez katmanında konfor çerezleri ve pazarlama çerezleri veya izleme mekanizmalarını kullanmamıza onay verip vermediğiniz sorulacaktır.

Gizlilik ayarlarımızda, gelecekte etkili olmak koşuluyla daha önce verilmiş olan tüm izinleri iptal edebilir veya daha sonraki bir tarihte bize onay da verebilirsiniz.

Harici linkler
Çevrimiçi hizmetlerimiz, üçüncü tarafların web sitelerine, bize bağlı olmayan sağlayıcılara bağlantılar içerebilir. Bu linklere tıklamanız sonrasında üçüncü tarafın aktarılan kişisel verilerinizin (örneğin IP adresi veya linkin bulunduğu sayfanın URL adresi) toplaması, işlemesi ve kullanması üzerinde etkimiz yoktur, çünkü üçüncü tarafların davranışları doğal olarak kontrolümüz dışındadır. Bu tür kişisel verilerin üçüncü şahıslar tarafından işlenmesi konusunda sorumluluk kabul etmiyoruz.

Güvenlik
Çalışanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımız, gizliliği gözetmekle ve geçerli veri koruma yasalarına uymakla yükümlüdür.

Yeterli düzeyde koruma sağlamak ve özellikle yönettiğimiz verileri istenmeyen veya yasadışı imha, manipülasyon, kayıp, değişiklik veya yetkisiz ifşa veya erişim risklerinden korumak için gerekli tüm teknik ve organizasyonel önlemleri alıyoruz. Güvenlik önlemlerimiz teknolojinin gelişimine uygun olarak sürekli biçimde iyileştirilmektedir.

Kullanıcının hakları
Lütfen haklarınızı geçerli kılmak için İletişim bölümündeki bilgileri kullanın. Lütfen bu süreçte sizi açıkça tanımlayabileceğimizden emin olun.

Bilgi ve bilgi alma hakkı:
Verilerinizin işlenmesi hakkında bizden bilgi alma hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için, size ait olan ve işlediğimiz kişisel bilgilerle ilgili bilgi alma hakkınızı kullanmayı talep edebilirsiniz.

Düzeltme ve silme hakkı:
Yanlış bilgilerin düzeltilmesini bizden talep edebilirsiniz. Yasal gereklilikler yerine getirildiği sürece, verilerinizin tamamlanmasını veya silinmesini talep edebilirsiniz.

Bu, faturalama ve muhasebe amaçlarıyla gerekli olan veya yasal olarak saklamak zorunda olunan veriler için geçerli değildir. Bu tür verilere erişim gerekli değilse, işlemenin kısıtlanması söz konusudur (aşağıya bakınız).

İşlemenin kısıtlanması:
Yasal gereklilikler yerine getirildiği sürece, verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep edebilirsiniz.

Veri taşınabilirliği
Yasal gereklilikler yerine getirildiği sürece, bize sağladığınız verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makineyle okunabilir bir formatta almayı veya teknik olarak mümkünse verilerin üçüncü bir tarafa iletilmesini isteyebilirsiniz.

Doğrudan pazarlamaya itiraz:
Ayrıca istediğiniz zaman kişisel verilerinizin reklam amacıyla ("reklam itirazı") işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Organizasyonel nedenlerden dolayı, iptal etme işlemi ile verilerinizin devam eden bir kampanyanın bir parçası olarak kullanılması arasında bir çakışma olabileceğini lütfen unutmayın.

"Meşru çıkarlar" yasal dayanağıyla veri işlemeye itiraz:
Ayrıca, meşru çıkarlar yasal dayanağına dayandığı sürece verilerin bizim tarafımızdan herhangi bir zamanda işleme alınmasına itiraz etme hakkınız vardır. Bu durumda verilerinizi işleme ayarlarını değiştirebiliriz, çünkü yasal gerekliliklere uygun olarak zorunlu ve yasal olarak işlemeye devam etmeye dair haklarımızın sizin haklarınıza üstün geldiğini ispatlayabiliriz.

Onayın iptali:
Verilerinizin işlenmesine onay vermiş olsanız da, istediğiniz zaman, gelecekte etkili olmak koşuluyla bu onayı iptal edebilirsiniz. Verilerinizi iptal anına kadar işleme konusundaki yasal haklarımız bundan etkilenmez.

Denetleme makamına şikayet hakkı:
Bir veri gizliliği yetkili makamına şikayette bulunma hakkınız vardır. İkamet ettiğiniz yerdeki sorumlu veri gizliliği kurumuna veya bizim bağlı olduğumuz veri gizliliği kurumuna başvurabilirsiniz. Bu kurum:

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (Federal Veri Koruma ve Bilgi Komiseri)

Bina adresi:

Feldeggweg 1
CH - 3003 Bern
İSVİÇRE
Tel.: +41 (0) 584624395
Faks: +41 (0) 584659996

Veri gizliliği uyarılarında değişiklik
Teknik gelişmeler nedeniyle gerekli olduğunda güvenlik ve veri gizliliği önlemlerimizi değiştirme hakkımız saklıdır. Bu gibi durumlarda veri gizliliği uyarılarımızı da buna göre uyarlayacağız. Lütfen veri gizliliği uyarılarımızın en güncel versiyonunu dikkate alın.

İletişim
Bizimle iletişime geçmek isterseniz, "Sorumlu" bölümünde verilen adresten bize ulaşabilirsiniz.

Haklarınızı kullanmak ve veri gizliliği olaylarını bildirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanın:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkındaki önerileriniz ve şikayetleriniz için veri güvenliği sorumlumuza başvurmanızı öneririz:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

ALMANYA

veya

mailto: DPO@bosch.com

Durum: 25.11.2019