Jakość, środowisko i certyfikaty

Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy mają dla sia Abrasives najwyższy priorytet. Wartości te tworzą fundament strategii naszego przedsiębiorstwa i są wdrażane we wszystkich jednostkach organizacyjnych.

FSC – Forest Stewardship Council

Od lat pracujemy nad ograniczeniem naszego śladu węglowego w sposób pozwalający utrzymać wysoką jakość produktów.

Postępujemy odpowiedzialnie i działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, aby jak najlepiej chronić zasoby naturalne.

więcej informacji

Ochrona ludzi i środowiska

Reprezentując odpowiedzialne i holistyczne podejście, stale pracujemy nad wdrożeniem przyszłościowych innowacji oraz zoptymalizowanych procesów – z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych. W tym w szczególności dla naszych pracowników oraz środowiska. Podczas produkcji stosujemy np. rozpuszczalne w wodzie spoiwa żywiczne o niskiej zawartości fenoli, filtrujemy powietrze wylotowe za pomocą zaawansowanych technologicznie systemów, utylizujemy odpady w sposób nieszkodliwy dla środowiska, wykorzystujemy materiały opakowaniowe pochodzące z recyklingu oraz oszczędzamy energię i surowce. sia Abrasives angażuje się w działania na rzecz zrównoważonej ochrony klimatu. Przystępując dobrowolnie do programu „Agencji Energii”, zobowiązaliśmy się do aktywnej redukcji emisji CO2 oraz poprawy globalnego bilansu energetycznego.

Z myślą o wysokiej jakości

Wszystkie procesy są opisane szczegółowo w naszym udokumentowanym systemie zarządzania procesami (Process Management System) – od przetwarzania zamówień, rozwoju, zakupów i produkcji aż do wysyłki i obsługi klienta. Odbywające się każdego roku zewnętrzne audyty, a także ponad 25 inspekcji wewnętrznych i analiz ryzyka dotyczących wszystkich procesów i działów zapewniają, że nasze materiały ścierne spełniają uznawane na całym świecie normy szwajcarskiej jakości. To klucz do sukcesu sia Abrasives.

Certyfikaty

Posiadamy certyfikat ISO 9001 i tym samym spełniamy najwyższe międzynarodowe standardy jakości. Dodatkowo sia Abrasives aktywnie promuje kwestie związane z bezpieczeństwem w przemyśle. Mówiąc o bezpieczeństwie: nasze produkty także przyczyniają się do aktywnej ochrony użytkowników. Nasze materiały ścierne są testowane pod kątem emisji pyłu przez szwajcarskie stowarzyszenie SUVA (Swiss Accident Insurance Association), dzięki czemu możemy zapewnić, że charakteryzują się one bardzo niskim poziomem emisji pyłu.

więcej informacji