Skip to main content

Flexibele schuurmiddelen – kwaliteit, milieu en certificaten

Voor de kwaliteit

Voor de kwaliteit

In ons gedocumenteerde procesmanagementsysteem worden alle processen gedetailleerd beschreven – van de orderregistratie en de ontwikkeling, inkoop, productie en verzending tot en met de klantenservice. Externe audits evenals jaarlijks meer dan 25 interne controles en risicoanalyses over alle processen en werkterreinen heen waarborgen de wereldwijd erkende Zwitserse kwaliteit van onze schuurmiddelen. En zo ook het blijvende succes van sia Abrasives.

Voor de mensen en het milieu

Door ons integrale handelen met verantwoordelijkheidsbesef realiseren wij voortdurend progressieve innovaties en procesoptimalisaties ten bate van alle belangengroepen. Dit geldt vooral ook voor onze medewerkers en voor de natuur. Wij produceren bijvoorbeeld met fenolarme en in water oplosbare bindmiddelen, filteren de afvoerlucht met de modernste installaties, voeren afval ecologisch verantwoord af, gebruiken meervoudig gerecycled verpakkingsmateriaal en besparen energie en grondstoffen. sia Abrasives zet zich uit overtuiging in voor een duurzame klimaatbescherming. Met de vrijwillige verklaring van toetreding tot het programma van het „Energie-Agentschap“ van het bedrijfsleven spreken wij ons uit voor de actieve reductie van de CO2-emissies en voor de optimalisatie van de wereldwijde energiebalans.

Certificaten

Met ISO 9001 voldoen wij aan de hoogste internationale kwaliteitseisen. Bovendien zet sia Abrasives zich actief in voor de arbeidsveiligheid. Over veiligheid gesproken: ook onze producten dragen effectief bij aan de bescherming van de gebruikers. Wij hebben onze schuurmiddelen door de Zwitserse ongevallenverzekeringsinstantie SUVA laten onderzoek op stofontwikkeling en kunnen u verzekeren dat de stofbelastingswaarden zich op een zeer laag niveau bevinden.