Skip to main content

Impressum

Informatie over sia Abrasives Industries AG

Deze website wordt beheerd door sia Abrasives Industries AG.

Adres

sia Abrasives Industries AG
Brand-Management
Department PT-AC/MKB4
Thomas Abbt
Mühlewiesenstrasse 20
8501 Frauenfeld
Switzerland
E-Mail: communications@sia-abrasives.com

Register queries
CH-440.3.001.161-6

VAT-Number
CHE-102.701.137 MWST


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen we geen garantie bieden voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, wordt uitgesloten, voor zover deze niet berust op opzet of grove nalatigheid. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet alleen voor sia Abrasives Industries AG, maar ook voor alle andere ondernemingen van sia Abrasives.

Voor zover vanaf deze website wordt verwezen naar internetpagina's die door derden beheerd worden, kan sia Abrasives Industries AG niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud daarvan. Elke aansprakelijkheid voor enige schade uit het gebruik van deze websites wordt door alle ondernemingen van sia Abrasives afgewezen.

Alle uitspraken op de website die niet verwijzen naar historische feiten, zijn uitspraken voor de toekomst die geen garantie m.b.t. de toekomstige prestaties bieden. Deze bevatten risico's en onzekerheden waaronder, echter niet beperkt tot, toekomstige globale economische omstandigheden, wisselkoersen, wettelijke voorschriften, marktvoorwaarden, activiteiten van de concurrenten evenals andere factoren die buiten de controle van het bedrijf liggen. sia Abrasives Industries AG en de ondernemingen van sia Abrasives wijzen alle aansprakelijkheidsclaims uit dergelijke uitspraken en informatie af.


Merken

Voor zover niet anders is aangegeven, zijn alle merken op deze website door ondernemingen van sia Abrasives Industries AG beschermd door het merkrecht. Dit geldt met name voor merken en logo's.


Licenties

sia Abrasives wil zich aan u graag presenteren met een innovatieve en informatieve website. Het op deze site aanwezige geestelijk eigendom zoals patenten, merken en auteursrechten is wettelijk beschermd. Deze website geeft geen licenties voor het gebruik van het geestelijk eigendom van ondernemingen van sia Abrasives of derden.


© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Tekst, foto's, afbeeldingen, geluid, animaties en video's en de opmaak daarvan op websites van sia Abrasives Industries AG worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk gemaakt worden voor derden. Een aantal websites van sia Abrasives Industries AG kunnen tevens foto's bevatten die onder het copyright van derden vallen.

U mag de inhoud bekijken, afdrukken en kopiëren, voor zover dit voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik gebeurt. Nadruk, opname in andere onlinediensten en vermenigvuldiging, inclusief opslag op optische en elektronische informatiedragers, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de rechthebbende.


Reclame

Wanneer u ons persoonsgegevens bezorgt, gebruiken wij deze om u te informeren over onze producten en diensten en, indien van toepassing, om u op te nemen in onderzoeken, op voorwaarde dat u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Indien u hebt ingestemd met dit gebruik, maar niet langer reclame van

sia Abrasives Industries AG wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming op elk ogenblik intrekken. Uw gegevens worden dan gewist, of indien ze noodzakelijk zijn voor facturatie en boekhouding, geblokkeerd.