Kwaliteit, milieu en certificaten

Kwaliteit, milieu, arbeidsveiligheid en bescherming van de gezondheid hebben bij sia Abrasives de hoogste prioriteit. Deze waarden vormen de kern van onze bedrijfsstrategie en het omzetten ervan gebeurt in alle onderdelen van de organisatie.

FSC - Forest Stewardship Council

Al jaren werken wij aan de vermindering van onze ecologische voetafdruk zonder dat dit ten koste gaat van de productkwaliteit.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid en handelen duurzaam voor een zuinige omgang met onze natuurlijke hulpbronnen.

Meer informatie

Mensen en het milieu beschermen

Bij alles wat we doen handelen we met verantwoordelijkheidsbesef. We leveren voortdurend toekomstgerichte innovaties en procesoptimalisaties af waarvan iedereen kan profiteren. Dit geldt in het bijzonder voor onze medewerkers en voor de natuur. Wij produceren bijvoorbeeld met fenolarme en in water oplosbare bindmiddelen, filteren de afvoerlucht met de modernste installaties, voeren afval ecologisch verantwoord af, gebruiken meervoudig gerecycled verpakkingsmateriaal en besparen energie en grondstoffen. sia Abrasives zet zich uit overtuiging in voor een duurzame klimaatbescherming. Met de vrijwillige verklaring van toetreding tot het programma van het „Energie-Agentschap“ van het bedrijfsleven spreken wij ons uit voor de actieve reductie van de CO2-emissies en voor de optimalisatie van de wereldwijde energiebalans.

Voor de kwaliteit

In ons gedocumenteerde procesmanagementsysteem worden alle processen gedetailleerd beschreven – van de orderregistratie en de ontwikkeling, inkoop, productie en verzending tot en met de klantenservice. Externe audits evenals jaarlijks meer dan 25 interne controles en risicoanalyses over alle processen en werkterreinen heen waarborgen de wereldwijd erkende Zwitserse kwaliteit van onze schuurmiddelen. En zo ook het blijvende succes van sia Abrasives.
 

Certificaten

Met ISO 9001 voldoen wij aan de hoogste internationale kwaliteitseisen. Bovendien zet sia Abrasives zich actief in voor de arbeidsveiligheid. Over veiligheid gesproken: onze producten dragen ook bij aan een actieve bescherming van de gebruiker. Wij hebben onze schuurmiddelen door de Zwitserse ongevallenverzekeringsinstantie SUVA laten onderzoek op stofontwikkeling en kunnen u verzekeren dat de stofbelastingswaarden zich op een zeer laag niveau bevinden.

Meer informatie