Skip to main content

Impressum

sia Abrasives Industries AG
Reclame en Marketing Communicatie (ADV)
Mühlewiesenstrasse 20
CH-8501 Frauenfeld/Zwitserland

E-mail: communications@sia-abrasives.com
Telefoon: +41 52 724 41 11


Informatie over sia Abrasives Industries AG

Deze website wordt beheerd door sia Abrasives Industries AG.

Adres

sia Abrasives Industries AG
Reclame en Marketing Communicatie (ADV)
Mühlewiesenstrasse 20
CH-8501 Frauenfeld
Zwitserland
E-mail: communications@sia-abrasives.com


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen we geen garantie bieden voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, wordt uitgesloten, voor zover deze niet berust op opzet of grove nalatigheid. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet alleen voor sia Abrasives Industries AG, maar ook voor alle andere ondernemingen van sia Abrasives.

Voor zover vanaf deze website wordt verwezen naar internetpagina's die door derden beheerd worden, kan sia Abrasives Industries AG niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud daarvan. Elke aansprakelijkheid voor enige schade uit het gebruik van deze websites wordt door alle ondernemingen van sia Abrasives afgewezen.

Alle uitspraken op de website die niet verwijzen naar historische feiten, zijn uitspraken voor de toekomst die geen garantie m.b.t. de toekomstige prestaties bieden. Deze bevatten risico's en onzekerheden waaronder, echter niet beperkt tot, toekomstige globale economische omstandigheden, wisselkoersen, wettelijke voorschriften, marktvoorwaarden, activiteiten van de concurrenten evenals andere factoren die buiten de controle van het bedrijf liggen. sia Abrasives Industries AG en de ondernemingen van sia Abrasives wijzen alle aansprakelijkheidsclaims uit dergelijke uitspraken en informatie af.

Merken

Voor zover niet anders is aangegeven, zijn alle merken op deze website door ondernemingen van sia Abrasives Industries AG beschermd door het merkrecht. Dit geldt met name voor merken en logo's.

Licenties

sia Abrasives wil zich aan u graag presenteren met een innovatieve en informatieve website. Het op deze site aanwezige geestelijk eigendom zoals patenten, merken en auteursrechten is wettelijk beschermd. Deze website geeft geen licenties voor het gebruik van het geestelijk eigendom van ondernemingen van sia Abrasives of derden.

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Tekst, foto's, afbeeldingen, geluid, animaties en video's en de opmaak daarvan op websites van sia Abrasives Industries AG worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk gemaakt worden voor derden. Een aantal websites van sia Abrasives Industries AG kunnen tevens foto's bevatten die onder het copyright van derden vallen.

U mag de inhoud bekijken, afdrukken en kopiëren, voor zover dit voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik gebeurt. Nadruk, opname in andere onlinediensten en vermenigvuldiging, inclusief opslag op optische en elektronische informatiedragers, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

sia Abrasives Industries AG Privacy-verklaring

sia Abrasives Industries AG heet u van harte welkom op onze websites en stelt uw interesse in ons bedrijf en onze producten zeer op prijs.

sia Abrasives Industries AG respecteert uw privacy

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van uw privacy en besteden wij daar bijzondere aandacht aan tijdens onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken de persoonsgegevens die wij bij uw bezoek aan onze websites hebben verzameld op vertrouwelijke wijze en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Gegevensbescherming en informatieveiligheid vormen onderdeel van onze bedrijfspolicy.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen indien u ze vrijwillig hebt opgegeven voor een specifiek doel, bv. in het kader van uw registratie, een enquête, een wedstrijd of bij het uitvoeren van een contract.

Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij ook de volgende informatie: IP-adressen, de website van waaruit u ons bezoekt (referrer), bekeken pagina’s, gedownloade bestanden (downloads), bekeken filmpjes/beluisterde geluidsfragmenten, individueel aangeklikte links, zoektermen of -zinnen (site search), duur van het bezoek, gebruikte browser enz. Indien uw bezoek het resultaat is van onlineadvertenties zoals banners, videoreclame, reclame op zoekmachines enz., registreren wij ook welke banner, woord uit de advertentie enz. uw bezoek aan de websites van sia Abrasives Industries AG motiveerde. Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze websites verder optimaliseren en nog beter afstemmen op de behoeften van onze bezoekers.

Het gebruik van cookies

1) sia Abrasives Industries AG-cookies

sia Abrasives Industries AG gebruikt cookies en actieve componenten (bijv. JavaScript) om de voorkeuren van bezoekers te traceren en het design van de websites aan te passen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt. Indien gewenst kunt u deze cookies op elk ogenblik verwijderen. Hierdoor kunnen bepaalde functies niet langer beschikbaar zijn. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor informatie over het wissen van cookies. sia Abrasives Industries AG maakt het mogelijk om het gebruik van cookies te controleren. Klik hiervoor op de link "Instellingen cookies" onderaan. Via deze link krijgt u extra informatie over de gebruikte cookies. Bovendien kunt u configureren welke cookies u wilt gebruiken. Vanaf stadium 1 (necessary (verplicht)) en stadium 2 (convenience (comfort)) worden anonieme toegangsmetingen uitgevoerd met wat bekend staat als sessiecookies. In stadium 3 (statistics (statistieken)) wordt een cookie op uw computer opgeslagen voor maximaal 12 maanden.

2) Cookies van derden

Sommige sia Abrasives Industries AG-websites bevatten content en diensten van andere providers (bv. YouTube, Facebook, Google, Twitter) die op hun beurt cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. sia Abrasives Industries AG heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door deze providers. Merk op dat de optie van sia Abrasives Industries AG om de instellingen voor cookies te configureren geen invloed heeft op cookies en actieve componenten van andere providers (bv. YouTube, Facebook, Google, Twitter).

Raadpleeg de respectieve websites van deze providers voor informatie over hoe uw gegevens worden behandeld.

Gebruik van het webanalyse-tool Webtrends

Voor de internetpagina‘s voert sia Abrasives Industries AG toegangsmetingen uit met de webanalyse-tool Webtrends.

De toegangsgegevens worden geanonimiseerd geregistreerd, zodat geen verbinding met een gebruiker kan worden gemaakt. Dit in het bijzonder door het anonimiseren van het IP-adres.

Voor de meting worden cookies gebruikt om de analyse van het gebruik van de website mogelijk te maken. In het bijzonder kan sia Abrasives Industries AG zo de datakwaliteit verbeteren. De gegenereerde informatie over het gebruik van de internetpagina‘s wordt geanonimiseerd aan de statistiekserver (statse.webtrendslive.com) overgedragen die door Webtrends Inc, 555 SW Oak Street, Suite 300, Portland, OR 97204, USA (“Webtrends”) in de Verenigde Staten van Amerika wordt beheerd.

Toegang tot deze geanonimiseerde data is uitsluitend voorbehouden aan geautoriseerde personen.

Gebruik van sociale plug-ins als onderdeel van sociale media

1) Facebook

sia Abrasives Industries AG-websites gebruiken sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Facebook.com dat wordt beheerd door Facebook Inc., Palo Alto, CA, VS ("Facebook"). De plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de woorden "Facebook", "Vind ik leuk" of "Delen".

Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de respectieve knop drukt. Door de plug-ins te activeren, maakt u verbinding met Facebook en geeft u de toestemming om de gegevens door te sturen naar Facebook. Indien u bent ingelogd op Facebook, kan Facebook het bezoek linken aan uw Facebook-account. Indien u op de respectieve knop drukt, stuurt uw browser deze informatie rechtstreeks naar Facebook waar ze wordt opgeslagen.

Raadpleeg de Facebook Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

Indien u niet wil dat Facebook gegevens over u verzamelt via onze website, moet u uitloggen van Facebook voor u onze website bezoekt.

2) Google+

sia Abrasives Industries AG-websites gebruiken sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk plus.google.com dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). De plug-ins zijn herkenbaar aan het logo van Google+ of de woorden "Google+", "Google Plus" of "+1".

Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de respectieve knop drukt. Door de plug-ins te activeren, maakt u verbinding met Google en geeft u de toestemming om de gegevens naar Google te versturen. Indien u bent ingelogd op Google+, kan Google het bezoek linken aan uw Google+-account. Indien u op de respectieve knop drukt, stuurt uw browser deze informatie rechtstreeks naar Google waar ze wordt opgeslagen.

Raadpleeg de Google Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

Indien u niet wil dat Google gegevens over u verzamelt via onze website, moet u uitloggen van Google voor u onze website bezoekt.

3) YouTube

sia Abrasives Industries AG-websites gebruiken het YouTube-videoplatform beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS. YouTube is een platform waarop u audio- en videobestanden kunt afspelen.

Wanneer u een pagina op onze website laadt, maakt de geïntegreerde YouTube-player verbinding met YouTube voor de technische verzending van het video- of audiobestand. Wanneer verbinding met YouTube is gemaakt, worden de gegevens naar YouTube verstuurd.

Raadpleeg de YouTube Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

4) Twitter

sia Abrasives Industries AG-websites gebruiken sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Twitter dat wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter"). De plug-ins zijn herkenbaar aan het Twitter-logo of het woord "tweet".

Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de respectieve knop drukt. Door de plug-ins te activeren, maakt u verbinding met Twitter en geeft u de toestemming om de gegevens naar Twitter te versturen. Indien u bent ingelogd op Twitter, kan Twitter het bezoek linken aan uw Twitter-account. Indien u op de respectieve knop drukt, stuurt uw browser deze informatie rechtstreeks naar Twitter waar ze wordt opgeslagen.

Raadpleeg de Twitter Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

Gebruik van externe links

sia Abrasives Industries AG-websites kunnen links bevatten naar websites van derden die worden beheerd door providers die niet met ons gerelateerd zijn. Nadat u op de link klikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, opslaan of verwerken van de persoonsgegevens die worden verstuurd door op de link te klikken (zoals het IP-adres of URL van de pagina die de link bevat) aangezien het gedrag van derden buiten onze controle valt. Daarom is sia Abrasives Industries AG niet verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door derden.

Gebruik van persoonsgegevens en doelspecificatie

sia Abrasives Industries AG of een door sia Abrasives Industries AG aangestelde serviceprovider gebruikt uw persoonsgegevens voor het technische beheer van websites, klantadministratie, productenquêtes, aanvragen die u indient bij sia Abrasives Industries AG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doeleinde of volgens de verwerkingsdoeleinden die staan vermeld op de respectieve locaties op onze websites. Onze werknemers en de door sia Abrasives Industries AG aangestelde serviceproviders zijn verplicht tot geheimhouding en moeten de bepalingen van de Belgische Privacywet naleven (Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Daarnaast wordt de naleving van alle vereiste technische en organisatorische maatregelen gegarandeerd.

Veiligheid

sia Abrasives Industries AG neemt veiligheidsmaatregelen opdat uw gegevens die wij in ons bezit hebben, zijn beschermd tegen bewerking, verlies, vernietiging, toegang door onbevoegden of ongeoorloofde vrijgave. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Reclame

Wanneer u ons persoonsgegevens bezorgt, gebruiken wij deze om u te informeren over onze producten en diensten en, indien van toepassing, om u op te nemen in onderzoeken, op voorwaarde dat u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Indien u hebt ingestemd met dit gebruik, maar niet langer reclame van

sia Abrasives Industries AG wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming op elk ogenblik intrekken. Uw gegevens worden dan gewist, of indien ze noodzakelijk zijn voor facturatie en boekhouding, geblokkeerd.

Toestemming intrekken

U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en gebruiken voor de toekomst intrekken.

De persoonsgegevens worden gewist indien de toestemming voor de opslag ervan wordt ingetrokken, indien de kennis van de persoonsgegevens niet langer vereist is voor het uitvoeren van het doeleinde of indien de opslag van de persoonsgegevens om andere wettelijke redenen onaanvaardbaar is.

Gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie en boekhouding of die bij wet moeten worden bewaard, worden hierdoor niet beïnvloed.

Contact

Marketing Communication
Brand-Management
Department PT-AC/MKB4
Thomas Abbt

E-Mail
communications@sia-abrasives.com

Register queries
CH-440.3.001.161-6

VAT-Number
CHE-102.701.137 MWST

Information Security and Privacy

WOM.RBCH/DSO@bcn.bosch.com
Information Security and Privacy, Switzerland (RBCH/DSO)
Robert Bosch AG
Luterbachstrasse 10
4528 Zuchwil
Schweiz